Kebijakan Hukum Pidana Islam Dalam Kasus Korupsi

Sangat sangat menyedihkan kalau bangsa Indonesia kebanyakan beragama tetapi hingga dengan dikala ini, Indonesia masih menyandang jawara dalam perihal korupsi.

Tulisan ini bermaksud buat menegaskan kepada kita seluruh kalau korupsi dilarang dalam ajaran agama apa juga tercantum agama Islam.

Sehabis kita menguasai secara baik terdapatnya larangan buat tidak korupsi bersumber pada Syari? at Islam diharapkan umat Islam spesialnya hendak manjauhi praktek- praktek korupsi yang kotor serta keji.

Permasalahan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah jadi perihal biasa.

Sudah menggambarkan kepada kami Abu Nuaim sudah menggambarkan kepada kami Zakariyya mengatakan, saya mendengar Amir mengatakan, saya mendengar An- Numan bin Basyir radliallahu anhuma dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:” Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah serta orang yang diam terhadapnya semacam sekelompok orang yang berlayar dengan suatu kapal kemudian sebagian dari mereka terdapat yang menemukan tempat di atas serta sebagian lagi di bagian dasar perahu. Kemudian orang yang terletak di dasar perahu apabila mereka mencari air buat minum mereka wajib melewati orang- orang yang terletak di bagian atas seraya mengatakan;” Seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini buat memperoleh bagian kami sehingga kami tidak mengusik orang yang terletak di atas kami”. Apabila orang yang terletak di atas membiarkan saja apa yang di idamkan orang- orang yang di dasar itu hingga mereka hendak binasa seluruhnya. Tetapi apabila mereka menghindari dengan tangan mereka hingga mereka hendak selamat seluruhnya”

( HR. Bukhari)

Apalagi, baru- baru ini Menteri Kelautan serta Perikanan RI, Edhy Prabowo, terjerat permasalahan korupsi sebab ekspor benih lobster.

Kemudian, terdapat Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna, pula diprediksi melaksanakan tindak korupsi dalam pengadaan pembangunan Rumah sakit di Cimahi. Dalam hukum Islam, perbuatan korupsi memanglah tidak dibenarkan.

Agama Islam membagi sebutan korupsi dalam sebagian poin, ialah risywah ataupun suap, saraqah ataupun pencurian, al- gasysy ataupun penipuan serta pengkhianatan.

Ketiga perihal tersebut merupakan perbuatan tercela serta yang melaksanakannya hendak memperoleh dosa besar alias hukumnya haram.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya:


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Selain, dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT juga telah berfirman dalam surat lainnya, yakni Al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” Begitulah pandangan islam terkait perbuatan korupsi yang seakan sudah menjadi tradisi di Indonesia. Kamu jangan pernah melakukan korupsi ya, dalam hal apa pun itu dilarang.

Related Post